08 september 2009

Veronica och Jeanette


Mina damer och herrar, låt mig presentera mina flatmates, Veronica och Jeanette från Stockholm. De är här för att studera ekonomi på Iinsec.

1 kommentar: