03 april 2010

Easter in Paris

Glad Påsk allihopa från ett molningt Paris! Här firas också påsken och jag har därmed ledigt i hela tre dagar vilket känns helt fantastiskt. Några fler som går på moln över den här lilla ledigheten? Vad anbelangar påsken så är det mycket mer choklad här i Paris, jag har illustrerat det med några foton. Jag har inte varit på någon påskmiddag här, det är trots allt en familjetradition precis som i Sverige. Bortsett från det samt den religiösa biten vilket är katolism, så kan jag urskilja skillnader i butikerna:

Sverige: Kycklingar, fjädrar godis och gult gult! Våra ägg har kläckts och blivit små gula dunbollar och vi fyller oätbara äggformar med massa gele- och chokladgodisar och karameller. De gula dunbollarna till kyckling har ganska stor plats under påsken och vi plockar påskris som vi pryder med färgglada fjädrar.

Frankrike: All fokus här är på choklad. Äggformarna är helt i choklad och i vissa fall fyllda med praliner. Det är mycket fokus på ägg men även kaniner, tuppar, möss, igelkottar och andra mindre djur. Det satsas stort på att baka innovativa figurer i alla möjliga storlekar och med en delikat choklad. Jag har haft svårt att hitta påskägg i fransk choklad som inte kostar skjortan. Det som finns som alternativ är importerat, som exempelvis stora Kinderegg. Vilket inte alls lockar. Istället för påskris så är det mycket blommor som gäller och oftast gula och vita.

Någon som vet om fler skillnader? Vad äter man här?

Jämför äggen med kvinnan i bakgrunden.

Chokladägg i form av päron.

Igelkottar som mumsar på kläckta chokladägg.Ytterligare ett enormt chokladägg.
Riktiga ägg fyllda med choklad.

En för mig vanligare syn.

Jag gick först till Ladurée för att köpa något gott till pojkvännen men då kön var oändlig (hur kan man köpa påskägg för hundratals kronor?) så sprang jag iväg till Pascal Caffet på samma gata men med betydligt färre gäster.

Jag kom ut med lite lyxchoklad i form av hjärtan med smakerna bergamott, champagne och karamell. Ett hett tips alltså om Ladurée känns för crowded samt ett ställe som på vissa sätt kan kännas lyxigare då det inte är lika mycket folk och turister. Herr Caffet utsågs förra året till bästa chokladbakaren i Frankrike och har vunnit en massa tävlingar runt om i världen för sin choklad, bland annat som världsmästare inom choklad! Pascal Caffet finns i flera länder men i mina kvarter hittar du den på 40 Rue Jacob, 6arr.

English: Happy Easter from a cloudy Paris! The Easter is celebrated also here so my weekend is extended to three days which feels fantastic. Anyone else who is incredibly happy for this small vacation? Concerning the Easter here it is more chocolate here in Paris, I have some pictures to prove that. I haven't been to Eastern lunch/dinner here, after all it is a family tradition here as in Sweden. Apart from that and the religious aspect which is catolism, then I can see some differencies in the boutiques:

Sweden: Chickens, feathers, candy and yellow yellow! Our eggs have hatched and become in to small and yellow fluff balls and we fill egg shaped forms with a lot of candy, sweets and chocolate. The yellow fluff balls also known as chickens have a big role during our Easter and we also collect small branches which we decorate with colourfull feathers.

France: The focus is on chocolate. The egg forms are totally made in chocolate and in some cases filled with praline. A lot of focus on egg but also rabbits, roosters, mice, hedgehogs and other smaller animals. The bakeries and 'Chocolateries' invest a lot in innovative figures in all sizes in delicate chocolate. I had troubles finding an egg in French chocolate that costs too much. The alternative is the imported chocolate such as Kinderegg. Which doesn't tempt me at all. Instead of 'påskris' (small branches decorated with feathers) the Parisians instead have a lot of flowers in yellow and white.

Anyone who knows more differencies? What do one eat here?

Anyway, I went to Ladurée first to buy something for the boyfriend of mine but the queue was never ending so instead I went to Pascal Caffet on the same street but with less people. I came out with some luxurious pralines with the flavours bergamotte, champagne and caramell. A hot spot if Ladurée is too crowded, and a place that really feels luxurious considering the smaller crowd and less tourists. Mr Caffet was nominated as the best chocolate baker in France last year and he has won a lot of competitions around the world for his chocolate, including the Chocolate World Championship! Pascal Caffet has boutiques in several countries but in my neighbourhood you can find it on 40 Rue Jacob, 6arr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar